Denne förkunnade Messias nära ankomst och döpte dem som ville omvända sig.

När Jesus döpts, berättas det att den Helige Ande sänkte sig ner över Jesus i form av en duva och en röst hördes från himlen som sade: "Du är min älskade son, du är min utvalde," (Mark. Markus börjar sin berättelse om Jesu dop med att ange att det är ett tecken på ånger och syndernas förlåtelse.

7 e himlen dating-19

Döparen förklarar två gånger att Jesus är Guds lamm, en term som inte förekommer någon annanstans i evangelierna, men det förekommer dock i Gamla Testamentet.

Johannes Döparen hänvisar här till en profetia av Jesaja 53:7, där det talas om en man som blivit sargad och har burit våra synder; hans lidande leder till försoning och räddning för andra och han liknas vid "ett lamm som förs bort för att slaktas".

Inom judendomen har Jesus inte någon religiös funktion; man förnekar då givetvis tron att Jesus är Gud.

Det finns dock ett antal medlemmar av det judiska folket som tror på Jesus (Yeshua) som Messias. Den västerländska tidräkningen bygger på ett medeltida försök att räkna åren från Jesu födelse.

Jesus är kristendomens centralgestalt och ses där som Guds son och den utlovade Messias (på grekiska Kristus).

För de flesta kristna är Jesus även Gud (se treenighetsläran).

Enligt Lukasevangeliet reste paret till Betlehem, strax söder om Jerusalem för att skattskrivas.

Maria födde där sin son och lade honom i en krubba, eftersom det var fullbelagt i härbärget.

I Markusevangeliet i Bibel 2000 kallas Jesus en snickare.